کنجکاوی در دامنه کوه شارپ مریخ+ عکس

اگر می‌توانستید به مریخ بروید چه منظره‌ای می‌دیدید؟ اگر به جای مریخ‌نورد کنجکاوی بودید ماه پیش…


اگر می‌توانستید به مریخ بروید چه منظره‌ای می‌دیدید؟ اگر به جای مریخ‌نورد کنجکاوی بودید ماه پیش…