کی روش: بازی سختی را پشت سرگذاشتیم/ برخی از این اتفاقات خوشحال نشدند!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و از این موضوع خوشحالم هستیم.


سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و از این موضوع خوشحالم هستیم.