گزارش زنده؛ الوحده امارات ۰ – پرسپولیس ۱

حرکت دو نفره وحید امیری و مهدی طارمی شروع توفانی پرسپولیس را در دقیقه ۳ با گل شماره ۱۹ رقم زد.


حرکت دو نفره وحید امیری و مهدی طارمی شروع توفانی پرسپولیس را در دقیقه ۳ با گل شماره ۱۹ رقم زد.