یوییف تیموری: ما باید تلاش دو چندان کنیم تا مخاطب پای تلویزیون بنشیند!

یوسف تیموری این روزها در سریال پنچری در حال همکاری با برزو نیک نژاد است.


یوسف تیموری این روزها در سریال پنچری در حال همکاری با برزو نیک نژاد است.