جریاناتی که در اکران فیلم “نیمه شب اتفاق افتاد” در امریکا به وجود آمد

فیلم نیمه شب اتفاق افتاد دومین ساخته تینا پاکروان در سانفرانسیسکو و سن حوزه با حضور تینا پاکروان…


فیلم نیمه شب اتفاق افتاد دومین ساخته تینا پاکروان در سانفرانسیسکو و سن حوزه با حضور تینا پاکروان…